Mali Danışmanlık Hizmetlerimiz

Ülkemizde, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişiklikler vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokmaktadır. Vergi mevzuatının karmaşıklığı ve sık değişen yapısı nedeniyle, mükelleflerin yasal düzenlemeleri ve üzerlerine düşen yükümlülüklerini izlemeleri de oldukça zorlaşmaktadır.


Kadromuzda yer alan uzmanlar bu hizmet kapsamında yürürlükteki mali mevzuatta yapılan veya yapılacak olan bu değişiklikleri sürekli olarak takip etmektedir. Mevzuat değişiklikleri, yorum ve değerlendirmelerle birlikte düzenli bilgi notları aracılığı ile en hızlı şekilde müşterilerimize iletilmektedir. Verilen danışmanlık hizmetinde müşterilerin faaliyet gösterdikleri sektöre ait vergisel avantajlar da dikkate alınarak vergi teşvik ve istisnalarından en iyi şekilde faydalanılması sağlanmaktadır.