İç Denetim

OLUŞUM, İç Denetim hizmeti ile şirketlere ve grup şirketlerine organizasyonlarının daha etkin, verimli ve güvenilir bir şekilde yapılanması veya mevcut organizasyon ve iş akış sorunları, risk ve tıkanıklıkların giderilmesi amacı ile denetim ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirmektedir.


Günümüzde, hızla gelişen ticaret yöntem ve şekilleri, finansal sistem ve araçların etkin kullanımı ve teknolojik gelişmelerden yoğun bir şekilde etkilenen tüm kurumların, kurumsal yönetim ilke ve standartlarının önemli bir kısmını oluşturan yetki ve sorumlulukların paylaşımı ve kontrol edilmesi ve kaynakların etkin kullanımı, karlılık ve verimliliği etkileyen risklerin belirlenmesi ve önlenmesinde, iç denetim kavramının ve fonksiyonunun önemi hızlı bir şekilde artmıştır.


Bu çerçevede OLUŞUM, İç Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.