Bağımsız Denetim Hizmetleri

Son yıllarda ülkemiz ekonomisinde gerek Avrupa Birliği uyum süreci gerekse de Dünya finansal piyasalarına uyum ve entegrasyon sürecinde önemli yollar kat edilmiştir. Buna paralel olarak da işletmelerin hem yurtdışı hem de yurtiçi ticari ve finansal ilişkilerini devam ettirebilmeleri için geçerli standartlarda hazırlanmış finansal tablolara ve bağımsız denetim raporlarına gerek duyulmaktadır.


Bu kapsamda OLUŞUM, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı KHK ve ilgili mevzuat hükümleri ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim hizmeti vermektedir.