Hakkımızda

OLUŞUM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Oluşum Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası düzenleme Kurumu'nun bağımsız denetlemeye yetkili kuruluşlar listesinde yer almakta olup, şirketlerin kamuya açıklanacak veya ilgili kurumlarca talep edilecek mali tablolarının, yayınlanan denetim standartları ve muhasebe standartları çerçevesinde denetiminin yapılması ve raporlanması hizmetlerini vermektedir.

Kurumsallaşmış yapısı ile meslek etiğine bağlı kalarak yerli ve yabancı, tüm müşterilerine en üst kalitede denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmayı ilke edinmiştir

OLUŞUM, Mayıs 2007 tarihinden bu yana Nexia International'in üyesidir.

 

Nexia International

 

Nexia International, bünyesinde bulundurduğu bağımsız denetçiler, uzman danışmanlar ve yönetim danışmanları ile dünya çapında faaliyet gösteren büyük bir organizasyondur. Nexia'nın başarısının sırrı; dünyanın önemli finansal ve ekonomik merkezlerinde faaliyet gösteren ve bulundukları ülkelerde ilk onda yer alan üye firmalar tarafından temsil ediliyor olmasında saklıdır.Bu yapılanma; Nexia'nın uluslararası faaliyetleri bulunan müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kalitede ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamaktadır.

Nexia International, 1971'de "Oppenheim Appel Dixon & Associates (A.B.D.)" ve "Spicer & Pegler" (İngiltere) tarafından kurulmuştur. Bu iki kurucu şirket Londra ve New York'un önemli merkezlerinde yer alan ve finans sektöründe faaliyet gösteren önemli firmaların yarısından fazlasına hizmet vermiştir.

1971'den günümüze kadar Nexia'nın en önemli artısı üye ortaklarının, uzmanlık ve bilgilerini tüm Nexia ağının müşterilerinin kullanımına sunmakta gönüllü olmalarıdır. Ağın "bir firma, bir bölge" politikası bunu sağlamaktadır.

Nexia ayrıca ortaklarının özellikle vergi ve UFRS alanında yaptığı çalışma ve bilgilerini çeşitli yayınlar aracılığıyla kamuya aktarma geleneğiyle övünç duymaktadır. Nexia Üyeleri düzenlenen yıllık vergi konferansları ve yıllık genel toplantıların yanı sıra düzenli bölgesel toplantılarda da bilgi paylaşımı ve fikir alış verişinde bulunma şansına sahiptirler. Nexia özellikle genç üyelerinin eğitimine büyük önem vermekte ve bu amaçla periyodik olarak yarının liderleri programları ve genç yöneticiler için seminerler düzenlemektedir.

Her müşteri profesyonel bir firmadan yüksek standartlarda hizmet beklemektedir. Nexia düzenli Kalite Kontrol İncelemeleri ile üyelerinin kalitelerini onaylamaktadır. Ayrıca bütün üye firmalar kendi bölgesel mesleki organizasyonlarına üye olmak zorundadır.

Şirket Verileri:
Yıllık Hasılat : 2,22 milyar ABD Doları
Ofis Sayısı : 528
Ülke Sayısı : 103
Toplam Çalışan Sayısı : 18.014


Kadromuz


Alanlarında engin tecrübe ve bilgi birikimine sahip kadrosu ile OLUŞUM, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerine sunmaya devam etmektedir.

Nursel ÖZTÜRK
Nursel ÖZTÜRK

Nursel ÖZTÜRK

YMM, Ortak, Baş Denetçi

Eğitim:
Ankara Üniversitesi SBF, İktisat ve Maliye Bölümü (1982) TODAİE (Yüksek Lisans-1996)

Mesleki Deneyim:
Turizm Bankası, Uzman (1983 – 1986)Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Denetçi Yrd., Denetçi ve Baş Denetçi (1986 – 2009) Yeminli Mali Müşavir (2009- )


Mustafa SAYGI
Mustafa SAYGI

Mustafa SAYGI

YMM, Ortak, Baş Denetçi

Eğitim:
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü (1982)

Mesleki Deneyim:
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, Hesap Uzmanı (1983 – 1997)Yeminli Mali Müşavir (1997- )


Mahmut KUTLUCAN
Mahmut KUTLUCAN

Mahmut KUTLUCAN

YMM, Ortak, Baş Denetçi,

Eğitim:
Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (1971)

Mesleki Deneyim:
Maliye Bakanlığı – Gelirler Kontrolörü (1971-1981) Yeminli Mali Müşavir (1989- )


Şahverdi DEMOĞLU
Şahverdi DEMOĞLU

Şahverdi DEMOĞLU

YMM, Ortak, Baş Denetçi,

Eğitim:
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü (1983)

Mesleki Deneyim:
Sayıştay (1984-1986) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Baş Denetçi (1986-1995) Yeminli Mali Müşavir - 1995


Erdal KENGER
 Erdal KENGER

Erdal KENGER

YMM, Ortak, Baş Denetçi,

Eğitim:
Gazi Üniversitesi, İİBF-İşletme Bölümü ( 1982), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Muhasebe Finansman (1994-Yüksek Lisans)

Mesleki Deneyim:
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu- Mali İşler Finansman Şefi (1979 – 1984) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu- Denetçi Yardımcısı, Denetçi ve Baş Denetçi (1984 – 2009) Yeminli Mali Müşavir (2009 - )


Ahmet ŞAHİN
Ahmet ŞAHİN

Ahmet ŞAHİN

YMM, Ortak , Baş Denetçi

Eğitim:
Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü (1974)

Mesleki Deneyim:
Maliye Bakanlığı - Vergi Denetmeni (1977-1978) Petrol Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığı- Müfettiş (1978-1999) Yeminli Mali Müşavir (1999- )


Cemal TÜFEKÇİ
Cemal TÜFEKÇİ

Cemal TÜFEKÇİ

YMM, Ortak, Denetçi

Eğitim:
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü (1982)

Mesleki Deneyim:
Maliye Bakanlığı-Hesap Uzmanı (1983-1995) Holding Yönetici (1995-1998) Yeminli Mali Müşavir (1998- )


Ceyhan İNALTONG
Ceyhan İNALTONG

Ceyhan İNALTONG

YMM, Ortak, Denetçi

Eğitim:
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1982)
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk (2013 - Yüksek Lisans)

Mesleki Deneyim:
Mesleki Deneyim: Maliye Bakanlığı- Hesap Uzmanı ( 1983 – 1988) Holding Denetim Kurulu Üyesi, Yönetici - (1988 – 2009) Yeminli Mali Müşavir - 2010


Hatip KUTLUCAN
Hatip KUTLUCAN

Hatip KUTLUCAN

SMMM, Ortak, Denetçi

Eğitim:
Gazi Üniversitesi İİBF Ekonomi Bölümü (1984)

Mesleki Deneyim:
Maliye Bakanlığı - Vergi Müfettişi (1988-1989) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (1990- )


Esra GÜROL DOĞAN
Esra GÜROL DOĞAN

Esra GÜROL DOĞAN

SMMM, Denetçi

Eğitim:
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü (2005)

Mesleki Deneyim:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - 2010


Aynur AÇIKYILDIZ
 Aynur AÇIKYILDIZ

Aynur AÇIKYILDIZ

SMMM, Denetçi

Eğitim:
Gazi Üniversitesi İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ( 2000)

Mesleki Deneyim:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – 2003


Nihat ÖZKAN
Nihat ÖZKAN

Nihat ÖZKAN

SMMM, Denetçi

Eğitim:
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (2008)

Mesleki Deneyim:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - 2013